Zeszyty

Konferencja i Zeszyty

Materiały konferencyjne Informacje o książce
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 3 (2020): Zeszyt 1 (August 2020)

Materiały konferencyjne Informacje o książce
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Part 1: Energy and Mining – Perspectives on Sustainable Development. Editor: Witold Biały

Part 2: Energy and Mining – Perspectives on Sustainable Development. Editor: Ewa W. Maruszewska

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo