Zeszyty czasopisma

Tom 54 (2023): Zeszyt 1 (January 2023)

Tom 53 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)

Tom 52 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 51 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 50 (2019): Zeszyt 1-4 (December 2019)

Tom 49 (2018): Zeszyt 1-4 (December 2018)

Tom 48 (2017): Zeszyt 1-4 (December 2017)

Tom 47 (2016): Zeszyt 1-4 (December 2016)

Tom 46 (2015): Zeszyt 1-2 (June 2015)

Tom 45 (2014): Zeszyt 3-4 (December 2014)

Tom 45 (2014): Zeszyt 1-2 (June 2014)

Tom 44 (2013): Zeszyt 3-4 (July 2013)

Tom 44 (2013): Zeszyt 1-2 (June 2013)

Tom 43 (2012): Zeszyt 3-4 (December 2012)

Tom 43 (2012): Zeszyt 1-2 (March 2012)

Tom 42 (2011): Zeszyt 4 (October 2011)

Tom 42 (2011): Zeszyt 2-3 (September 2011)

Tom 42 (2011): Zeszyt 1 (March 2011)

Tom 41 (2010): Zeszyt 3-4 (December 2010)

Tom 41 (2010): Zeszyt 1-2 (June 2010)

Tom 40 (2009): Zeszyt 1-4 (December 2009)

Tom 39 (2008): Zeszyt 3-4 (December 2008)

Tom 39 (2008): Zeszyt 1-2 (June 2008)

Tom 38 (2007): Zeszyt 2 (December 2007)

Tom 38 (2007): Zeszyt 1 (June 2007)

Tom 37 (2006): Zeszyt 2 (December 2006)

Tom 37 (2006): Zeszyt 1 (June 2006)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-8526
ISSN
1899-8291
Pierwsze wydanie
05 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 41 (2010): Zeszyt 3-4 (December 2010)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-8526
ISSN
1899-8291
Pierwsze wydanie
05 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

1 Artykułów
Otwarty dostęp

Thermal alterations of organic matter in coal wastes from Upper Silesia, Poland

Data publikacji: 15 Dec 2010
Zakres stron: 105 - 237

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • coal wastes
 • dumps
 • macerals
 • bitumens
 • biomarkers
 • self-heating
 • pyrolysis
1 Artykułów
Otwarty dostęp

Thermal alterations of organic matter in coal wastes from Upper Silesia, Poland

Data publikacji: 15 Dec 2010
Zakres stron: 105 - 237

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • coal wastes
 • dumps
 • macerals
 • bitumens
 • biomarkers
 • self-heating
 • pyrolysis