Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2198-6800
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

Tom 6 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2198-6800
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo