Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2570-5857
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 13 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2570-5857
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo