Zeszyty

Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2064-2520
ISSN
2063-997X
Pierwsze wydanie
05 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 1 (2013): Zeszyt 1 (July 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2064-2520
ISSN
2063-997X
Pierwsze wydanie
05 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo