Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 64 (2018): Zeszyt 1 (September 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Section I – Kinesiology

Section II ⁃ Exercise Physiology & Sports Medicine

Section III – Sports Training

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo