Zeszyty czasopisma

Tom 68 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 68 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 68 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 67 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 67 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)

Tom 67 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)

Tom 67 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)

Tom 66 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 66 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)

Tom 66 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)

Tom 66 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 65 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)

Tom 65 (2019): Zeszyt 3 (September 2019)

Tom 65 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)

Tom 65 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)

Tom 64 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)

Tom 64 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Tom 64 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)

Tom 64 (2018): Zeszyt 1 (March 2018)

Tom 63 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)

Tom 63 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)

Tom 63 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)

Tom 63 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 62 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)

Tom 62 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)

Tom 62 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)

Tom 62 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 61 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)

Tom 61 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)

Tom 61 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)

Tom 61 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Tom 60 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)

Tom 60 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)

Tom 60 (2014): Zeszyt 2 (June 2014)

Tom 60 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Tom 59 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)

Tom 59 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 59 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)

Tom 59 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 60 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

9 Artykułów
Otwarty dostęp

Research on morphology and biology of germination of Salvia przewalskii Maxim

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 5 - 12

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Salvia przewalskii
 • kiełkowanie
 • nasiona

Keywords

 • Salvia przewalskii
 • germination
 • seeds

Słowa kluczowe

 • Salvia przewalskii
 • kiełkowanie
 • nasiona
Otwarty dostęp

Yield and chemical composition of essential oil from Salvia officinalis L. in third year of cultivation

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 13 - 22

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • szałwia lekarska
 • GC/MS
 • 1,8-cyneol
 • α-tujon
 • kamfora

Keywords

 • sage
 • GC/MS
 • 1,8-cineole
 • α-thujone
 • camphor

Słowa kluczowe

 • szałwia lekarska
 • GC/MS
 • 1,8-cyneol
 • α-tujon
 • kamfora
Otwarty dostęp

Functional traits of selected clones of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.)

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 23 - 33

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • zmienność roślin
 • cechy morfologiczne
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • fenolokwasy

Keywords

 • plant variability
 • morphological traits
 • coumarins
 • flavonoids
 • phenolic acids

Słowa kluczowe

 • zmienność roślin
 • cechy morfologiczne
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • fenolokwasy
Otwarty dostęp

Diversity of Eleutherococcus genus in respect of biologically active compounds accumulation

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 34 - 43

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Eleutherococcus
 • eleuterozydy B i E
 • kwasy fenolowe
 • sterole
 • HPLC

Keywords

 • Eleutherococcus genus
 • eleutherosides B and E
 • phenolic acids
 • sterols
 • HPLC

Słowa kluczowe

 • Eleutherococcus
 • eleuterozydy B i E
 • kwasy fenolowe
 • sterole
 • HPLC
Otwarty dostęp

Accumulation of biomass and phenolic compounds in Polish and Mongolian great burnet (Sanguisorba officinalis L.) populations

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 44 - 55

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • krwiściąg lekarski
 • populacje
 • związki fenolowe
 • HPLC

Keywords

 • great burnet
 • populations
 • phenolic compounds
 • HPLC

Słowa kluczowe

 • krwiściąg lekarski
 • populacje
 • związki fenolowe
 • HPLC
Otwarty dostęp

Capsaicinoid profile of soft-flesh Capsicum spp. genotypes according to the purée production method

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 56 - 65

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • kapsaicyna
 • dihydrokapsaicyna
 • soft-flesh Capsicum spp.
 • perykarp
 • purée

Keywords

 • capsaicin
 • dihydrocapsaicin
 • soft-flesh Capsicum spp.
 • pericarp
 • purée

Słowa kluczowe

 • kapsaicyna
 • dihydrokapsaicyna
 • soft-flesh Capsicum spp.
 • perykarp
 • purée
Otwarty dostęp

Influence of cadmium on protein profile of flax varieties (Linum usitatissimum L.)

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 66 - 76

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • len
 • ekstrakty białkowe
 • kadm

Keywords

 • flax
 • protein extracts
 • cadmium

Słowa kluczowe

 • len
 • ekstrakty białkowe
 • kadm
Otwarty dostęp

Diet based on oil of seeds of Brassica napus. Implications for the prevention and treatment of prostate diseases

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 77 - 88

Abstrakt

słowa kluczowe

 • dieta
 • olej tłoczony na zimno
 • chemoprewencja
 • Brassicaceae
 • Brassica napus

Keywords

 • diet
 • cold+pressed oil
 • chemoprevention
 • Brassicaceae
 • Brassica napus

słowa kluczowe

 • dieta
 • olej tłoczony na zimno
 • chemoprewencja
 • Brassicaceae
 • Brassica napus
Otwarty dostęp

Discovering herbalism through art. Plants in Polish symbolic painting (1890–1914)

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 89 - 100

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • zielarstwo
 • botanika
 • farmacja
 • rośliny dziko rosnące
 • symbolizm
 • Karpaty
 • dziewiętnasty wiek

Keywords

 • herbalism
 • botany
 • pharmacy
 • wild growing plants
 • Symbolism
 • Carpathians
 • nineteenth century

Słowa kluczowe

 • zielarstwo
 • botanika
 • farmacja
 • rośliny dziko rosnące
 • symbolizm
 • Karpaty
 • dziewiętnasty wiek
9 Artykułów
Otwarty dostęp

Research on morphology and biology of germination of Salvia przewalskii Maxim

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 5 - 12

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Salvia przewalskii
 • kiełkowanie
 • nasiona

Keywords

 • Salvia przewalskii
 • germination
 • seeds

Słowa kluczowe

 • Salvia przewalskii
 • kiełkowanie
 • nasiona
Otwarty dostęp

Yield and chemical composition of essential oil from Salvia officinalis L. in third year of cultivation

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 13 - 22

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • szałwia lekarska
 • GC/MS
 • 1,8-cyneol
 • α-tujon
 • kamfora

Keywords

 • sage
 • GC/MS
 • 1,8-cineole
 • α-thujone
 • camphor

Słowa kluczowe

 • szałwia lekarska
 • GC/MS
 • 1,8-cyneol
 • α-tujon
 • kamfora
Otwarty dostęp

Functional traits of selected clones of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.)

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 23 - 33

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • zmienność roślin
 • cechy morfologiczne
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • fenolokwasy

Keywords

 • plant variability
 • morphological traits
 • coumarins
 • flavonoids
 • phenolic acids

Słowa kluczowe

 • zmienność roślin
 • cechy morfologiczne
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • fenolokwasy
Otwarty dostęp

Diversity of Eleutherococcus genus in respect of biologically active compounds accumulation

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 34 - 43

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Eleutherococcus
 • eleuterozydy B i E
 • kwasy fenolowe
 • sterole
 • HPLC

Keywords

 • Eleutherococcus genus
 • eleutherosides B and E
 • phenolic acids
 • sterols
 • HPLC

Słowa kluczowe

 • Eleutherococcus
 • eleuterozydy B i E
 • kwasy fenolowe
 • sterole
 • HPLC
Otwarty dostęp

Accumulation of biomass and phenolic compounds in Polish and Mongolian great burnet (Sanguisorba officinalis L.) populations

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 44 - 55

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • krwiściąg lekarski
 • populacje
 • związki fenolowe
 • HPLC

Keywords

 • great burnet
 • populations
 • phenolic compounds
 • HPLC

Słowa kluczowe

 • krwiściąg lekarski
 • populacje
 • związki fenolowe
 • HPLC
Otwarty dostęp

Capsaicinoid profile of soft-flesh Capsicum spp. genotypes according to the purée production method

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 56 - 65

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • kapsaicyna
 • dihydrokapsaicyna
 • soft-flesh Capsicum spp.
 • perykarp
 • purée

Keywords

 • capsaicin
 • dihydrocapsaicin
 • soft-flesh Capsicum spp.
 • pericarp
 • purée

Słowa kluczowe

 • kapsaicyna
 • dihydrokapsaicyna
 • soft-flesh Capsicum spp.
 • perykarp
 • purée
Otwarty dostęp

Influence of cadmium on protein profile of flax varieties (Linum usitatissimum L.)

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 66 - 76

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • len
 • ekstrakty białkowe
 • kadm

Keywords

 • flax
 • protein extracts
 • cadmium

Słowa kluczowe

 • len
 • ekstrakty białkowe
 • kadm
Otwarty dostęp

Diet based on oil of seeds of Brassica napus. Implications for the prevention and treatment of prostate diseases

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 77 - 88

Abstrakt

słowa kluczowe

 • dieta
 • olej tłoczony na zimno
 • chemoprewencja
 • Brassicaceae
 • Brassica napus

Keywords

 • diet
 • cold+pressed oil
 • chemoprevention
 • Brassicaceae
 • Brassica napus

słowa kluczowe

 • dieta
 • olej tłoczony na zimno
 • chemoprewencja
 • Brassicaceae
 • Brassica napus
Otwarty dostęp

Discovering herbalism through art. Plants in Polish symbolic painting (1890–1914)

Data publikacji: 16 Jan 2015
Zakres stron: 89 - 100

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • zielarstwo
 • botanika
 • farmacja
 • rośliny dziko rosnące
 • symbolizm
 • Karpaty
 • dziewiętnasty wiek

Keywords

 • herbalism
 • botany
 • pharmacy
 • wild growing plants
 • Symbolism
 • Carpathians
 • nineteenth century

Słowa kluczowe

 • zielarstwo
 • botanika
 • farmacja
 • rośliny dziko rosnące
 • symbolizm
 • Karpaty
 • dziewiętnasty wiek

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo