Zeszyty

Konferencja i Zeszyty

Materiały konferencyjne Informacje o książce
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2391-8160
Pierwsze wydanie
15 Aug 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 3 (2019): Zeszyt 1 (October 2019)

Materiały konferencyjne Informacje o książce
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2391-8160
Pierwsze wydanie
15 Aug 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo