Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-1298
Pierwsze wydanie
16 Jun 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 29 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)
Special Zeszyt: 3rd International Workshop on Nonassociative Algebras in Málaga

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-1298
Pierwsze wydanie
16 Jun 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo