Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-1298
Pierwsze wydanie
16 Jun 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 28 (2020): Zeszyt 2 (September 2020)
Special Zeszyt: 2nd International Workshop on Nonassociative Algebras, Porto, April 29–May 3 2019

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-1298
Pierwsze wydanie
16 Jun 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo