Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8490
ISSN
2080-7686
Pierwsze wydanie
01 Jun 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 5 (2012): Zeszyt 1 (December 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8490
ISSN
2080-7686
Pierwsze wydanie
01 Jun 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo