Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8490
Pierwsze wydanie
01 Jun 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 21 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8490
Pierwsze wydanie
01 Jun 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo