Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2286-038X
ISSN
1223-7221
Pierwsze wydanie
22 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 23 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2286-038X
ISSN
1223-7221
Pierwsze wydanie
22 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo