Materiały konferencyjne Informacje o książce

License
Format
Materiały konferencyjne
ISBN
978-83-956095-9-6
Pierwsze wydanie
02 Sep 2020
Języki
Hiszpański
Prawa autorskie
© 2020 AuthorsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ÍNDICE / [INDEX]

Otwarty dostęp
Data publikacji w dniu: 13 Jul 2020
License
Format
Materiały konferencyjne
ISBN
978-83-956095-9-6
Pierwsze wydanie
02 Sep 2020
Języki
Hiszpański
Prawa autorskie
© 2020 AuthorsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.