Książka Informacje

Format
Książka
ISBN
978-83-66675-59-9
Pierwsze wydanie
02 Aug 2021
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2021 Sciendo

Chapter 1: Suicide attacks: trends and psychological research

access type Wymagane uwierzytelnienie
Data publikacji w dniu: 01 Jul 2021
Format
Książka
ISBN
978-83-66675-59-9
Pierwsze wydanie
02 Aug 2021
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2021 Sciendo
Frontmatter
Preface
Acknowledgment
Table of Contents
About the Authors
Abbreviations and acronyms
List of Figures
List of Tables
access typeChapter 1: Suicide attacks: trends and psychological research
access typeChapter 2: Religions and the end of life
access typeChapter 3: Mindsponge mechanism
access typeChapter 4: Investigation into the psycho-religious mechanism
access typeChapter 5: Psycho-religious mechanism
access typeChapter 6: The (ir)rationality behind extreme behaviors
access typeChapter 7: Terrorism prevention through trust-building
access typeClosing remarks
access typeAppendix A
access typeAppendix B
access typeReferences
access typeIndex