Materiały konferencyjne Informacje o książce

License
Format
Materiały konferencyjne
ISBN
978-3-11-067997-7
Pierwsze wydanie
20 Aug 2020
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2020 AuthorsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

Preface

Otwarty dostęp
Data publikacji w dniu: 30 Oct 2020
License
Format
Materiały konferencyjne
ISBN
978-3-11-067997-7
Pierwsze wydanie
20 Aug 2020
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2020 AuthorsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.