1. bookTom 208 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Pollutions of the Hyperbaric Breathing Atmosphere

Data publikacji: 31 Mar 2017
Tom & Zeszyt: Tom 208 (2017) - Zeszyt 1 (March 2017)
Zakres stron: 31 - 44
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Committee on Submersible Vehicles, Guide for the classification of manned submersibles, Bureau Special Committee on Submersible Vehicles, New York 1968.Search in Google Scholar

[2] Flook V., Breathing gas contamination by volatile hydrocarbons, ‘European Journal of Underwater and Hyperbaric Medicine’, 2002, Vol. 3, pp. 17-27.Search in Google Scholar

[3] Kłos R., Aparaty nurkowe z regeneracją czynnika oddechowego, COOPgraf, Poznań 2000 [Diving apparats with regeneration of breathing species - available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Kłos R., Systemy podtrzymania życia na okręcie podwodnym, Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia 2008 [Live support system on submarine - available in Polish].Search in Google Scholar

[5] Przylipiak M., Torbus J., Sprzęt i prace nurkowe - poradnik, Wyd. MON, Warszawa 1981 [Diving equipment and underwater work - the guide - available in Polish].Search in Google Scholar

[6] Военное Издательство. Руководство по борьбе за живуесть подводной лодки РБЖ-ПЛ-82, Военное Издательство, Москва 1983 [Rukovodstvo po borbe za živuest’ podvodnoj łodki RBŽ-PL-82, Voennoe Izdatel’stvo, Moskva 1983 - available in Russian].Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD