1. bookTom 115 (2018): Zeszyt 12 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Selection of parameters for laser surface texturing of titanium alloys

Data publikacji: 23 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 115 (2018) - Zeszyt 12 (December 2018)
Zakres stron: 167 - 171
Otrzymano: 13 Nov 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Crisan N., Trunfio A.M., Stoica G., Bajenescu T., Gheorghiu H., Tribological behawior of new titanium alloys – a comparative study, Applied Mechanics and Materials, Vol. 528, 2014, 19–24.10.4028/www.scientific.net/AMM.528.19Search in Google Scholar

[2] Majkowska B., Jażdżewska M., Miotke D., Wołowiec E., Zieliński A., Evaluation of wear resistance of Ti alloys used for elements friction of knee endoprosthesis, Solid State Phenomena, Vol. 225, 2014, 123–130.10.4028/www.scientific.net/SSP.225.123Search in Google Scholar

[3] Cunha A., Serro A.P., Oliveira V., Almeida A., Vilar R., Durrieu M.Ch., Wetting behaviour of femtosecond laser textured Ti-6Al-4V surfaces, Applied Surface Science, Vol. 265, 2013, 688–696.10.1016/j.apsusc.2012.11.085Search in Google Scholar

[4] Qin L., Lin P., Zhang Y., Dong G., Zeng Q., Influence of surface wettability on the tribological properties of laser textured Co-Cr-Mo alloy in aqueous bovine serum albumin solution, Applied Surface Science, Vol. 268, 2013, 79–86.10.1016/j.apsusc.2012.12.003Search in Google Scholar

[5] Tianchang H., Litian H., Qi D., Effective solution for the tribological problems of Ti-6Al-4V: Combination of laser surface texturing and solid lubricant film, Surfa-ce&Coatings Technology, Vol. 206, 2012, 5060–5066.10.1016/j.surfcoat.2012.06.014Search in Google Scholar

[6] Ramos Saenz C.R., Sundaram P.A., Diffoot Carlo N., Tribological properties of Ti-based alloys in a simulated bone-implant interface with Ringer’s solution at fretting contacts, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Vol. 3, 2010, 549–558.10.1016/j.jmbbm.2010.06.006296257420826360Search in Google Scholar

[7] Mirhosseini N., Crouse P.L., Schmidth M.J.J., Lia L., Garrod D., Laser surface micro-texturing of Ti-6Al-4V substrates for improved cell integration, Applied Surface Science, Vol. 19, 2007, 7738–7743.10.1016/j.apsusc.2007.02.168Search in Google Scholar

[8] Antoszewski B., Radek N., Tofil Sz., Bronček J., Dobór parametrów laserowej mikroobróbki powierzchniowej elementów panewek brązowych, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 1, 2017, 41–44.10.15199/48.2017.01.11Search in Google Scholar

[9] Antoszewski B., Warstwy powierzchniowe z teksturą – kształtowanie wybranymi technologiami wiązkowymi oraz właściwości tribologiczne, Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010.Search in Google Scholar

[10] Antoszewski B., Sęk P., Influence of laser beam intensity on geometry parameters of a single surface texture element, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 3B, 2015, 2215–2219.10.1515/amm-2015-0367Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD