1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Partial Examination of the Design of the Bombed Olt Bridge in Sâncrăieni

Data publikacji: 18 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 43 - 46
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Private collection of a local resident. Search in Google Scholar

[2] Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile -Studii pentru cunoașterea resurselor de apă în vederea fundamentării planurilor de amenajare ale bazinelor / spațiilor hidrografice, Bazinul hidrografic Olt. 2008. Search in Google Scholar

[3] Ministerul Mediului – Atlasul cadastrului apelor din România, Partea 1 – Date morfo-hidrografice asupra rețelei hidrografice de suprafață. 1992. Search in Google Scholar

[4] STAS 4068/2-87: Debite și volume maxime de apă. Probabilități teoretice ale debitelor maxime în condiții normale și speciale de exploatare. Search in Google Scholar

[5] STAS 4273-83: Construcții hidrotehnice. Încadrare în clase de importanță. Search in Google Scholar

[6] HG 846-2010: Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Search in Google Scholar

[7] PD 95-2002: Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo