1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Interpretation of Road Traffic Noise Changes with Noise Mapping

Data publikacji: 18 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 24 - 30
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Commission Directive (EU) 2015/996 of 19 May 2015 establishing common noise assessment methods according to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council. Search in Google Scholar

[2] Kocsis D., Hajnal P.: Long-term Road Traffic Noise Changes in an Urban Area. In: ICSV27 Proceedings. Prága, Czekoslovakie. 2021. 5. Search in Google Scholar

[3] European Environment Agency: Environmental Noise in Europe-2020, no. 22/2019, 2020. 47. Search in Google Scholar

[4] EEA, Noise Observation & Infromation Service for Europe, EU. accessed; 2021.10.08) https://noise.eea.europa.eu ( Search in Google Scholar

[5] EEA, Number of Europeans Exposed to Harmful Noise Pollution, EU. 2020. Number of Europeans Exposed to Harmful Noise Pollution Expected to Increase — European Environment Agency (europa.eu) (letöltés ideje: 2021. 10. 08) Search in Google Scholar

[6] WHO: Burden of Disease from Environmental Noise, 2011. 237.o. Search in Google Scholar

[7] Koren E.: Környezettan. Széchenyi István Főiskola, Győr, 1995. 107. Search in Google Scholar

[8] 93/2007. (XII. 18.) KvVM statue https://njt.hu/jogszabaly/2007-93-20-0N Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo