1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Strategic Planning and Performance Management for Citizens of Harghita County with the Introduction of the CAF Based Quality Management Tool (CAFHR) Project

Data publikacji: 18 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 15 - 23
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo