1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

New Trends in Mining Equipment Design

Data publikacji: 18 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 10 - 14
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Spies K.: Limits of Further Development of Technologies of Underground Coal Extraction and the Methodological Procedure in Systematic Search for New Technologies. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo. https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/46951/edition/42857/content Search in Google Scholar

[2] Andraș A., Andraș I.: Applications of Artificial Intelligence and Mechatronics in Mining Equipment Development. Annals of the University of Petroşani, Mechanical Engineering, 17. (2015), 520. Search in Google Scholar

[3] Andraș A., Andraș I., Kovacs J., Tomuș O. B.: Monografia Problemy transportu i przeróbki w górnictwie. Modelowanie procesów. Artificial Intelligence, Mechatronics and Robotics in Mining Equipment Development (2015). Akademia Górniczo Hutnicza, Krakow, 134–149, Search in Google Scholar

[4] Andraș A.: Ingineria proiectării echipamentelor pentru industria extractivă. Editura Universitas, Petroșani, 2014. Search in Google Scholar

[5] András J., Kovács J.: A műszaki innováció sajátosságai a bányászatban (Specificity of Innovation in Mining). Műszaki Tudományos Közlemények, 4. (2016) 23–26. https://doi.org/10.33895/mtk-2016.04.02 Search in Google Scholar

[6] András J., Kovács J.: A mechatronika alkalmazása a bányagépek tervezésében (Implementing Mechatronics in Mining Equipment Design). Műszaki Tudományos Közlemények 1. (2014) 39–42. https://doi.org/10.33895/mtk-2014.01.02 Search in Google Scholar

[7] Cheluszka P. : Numerical Studies of the Dynamics of the Roadheader Equipped with an Automatic Control System during Cutting of Rocks with Different Mechanical Properties. Energies, 14(21) (2021) 7353; https://doi.org/10.3390/en14217353 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo