1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 1 (April 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Some Aspects of Damage Management for Cutting Tool Materials

Data publikacji: 08 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 1 (April 2020)
Zakres stron: 15 - 22
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2601-5773
Pierwsze wydanie
30 Dec 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Bagyinszki Gy., Kovács M.: Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok. Anyagismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó – Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.Search in Google Scholar

[2] Pálmai Z., Dévényi M., Szőnyi G.: Szerszámanyagok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.Search in Google Scholar

[3] Artinger I.: Szerszámacélok és hőkezelésük. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.Search in Google Scholar

[4] Békés J.: A fémforgácsolás tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.Search in Google Scholar

[5] Bagyinszki Gy., Bitay E.: Felületkezelés. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009 (ISBN 978-973-8231-76-4)10.36242/mtf-05Search in Google Scholar

[6] Blumenauer H., Push G.: Műszaki törésmechanika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.Search in Google Scholar

[7] Mitsubishi Materials. Tool Wear and Damagehttp://www.mitsubishicarbide.com/en/technical_information/tec_other_data/tec_other_data_top/tec_other_data_technical/tec_wear_damageSearch in Google Scholar

[8] Bagyinszki Gy. Artinger I.: Felületkezelési rétegek törésmechanikai jellemezhetősége. IV. Országos Törésmechanikai Szeminárium, Miskolc-Lillafüred, 1991. április 10–12., 97–108.Search in Google Scholar

[9] Popa A., Dessein G., Baili M., Dutilh V.: Investigation of Tool Failure Modes and Machining Disturbances Using Monitoring Signals. Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, 423. (2012) 128–142. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.423.12810.4028/www.scientific.net/AMR.423.128Search in Google Scholar

[10] Čilliková M., Mičieta B., Neslušan M., Čep R., Mrkvica I., Petrů J., Zlámal T.: Prediction of the Catastrophic Tool Failure in Hard Turning Through Acoustic Emission. Materials and Technology 49/3. (2015) 355–363. https://doi.org/10.17222/mit.2014.02910.17222/mit.2014.029Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo