1. bookTom 3 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Conference Report: 1st International Workshop on Law and Ideology (Wroclaw, 29-30 May 2014)

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2013) - Zeszyt 2 (December 2013)
Zakres stron: 84 - 88
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo