1. bookTom 3 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

International Conference ‘Public Finance and Financial Law in the Face of Challenges of the Financial Crisis’ (Wroclaw, 24-25 October 2013)

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2013) - Zeszyt 2 (December 2013)
Zakres stron: 79 - 83
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo