1. bookTom 3 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Report on the Wrocław Seminar in Criminal Procedure "The Concept, Position and Significance of Truth in Criminal Procedure" (Wroclaw, 11 March 2013)

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2013) - Zeszyt 2 (December 2013)
Zakres stron: 73 - 75
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD