1. bookTom 56 (2010): Zeszyt 4 (December 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Pierwsze wydanie
14 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Examination of main logging roads current failure in flysh area of forest management unit Ostravice

Data publikacji: 17 Jan 2011
Tom & Zeszyt: Tom 56 (2010) - Zeszyt 4 (December 2010)
Zakres stron: 397 - 406
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Pierwsze wydanie
14 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bubík L., Krejčí O., Švábenická L., 2000: Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "gaultflyše" račanské jednotky na Moravě. In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999, p. 60-63.Search in Google Scholar

Hanák K., 2000: Technická doporučení pro lesní dopravní síť. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 98 pp.Search in Google Scholar

Hybbenová V., 1977: Špeciálne problémy flyšových podloží a ich vplyv na podkladové vrstvy konštrukcie vozovek. In Zborník referátov z konferencie "Výstavba lesných ciest vo flyšovej oblasti", Zvolen: VÚLH, p. 68-88.Search in Google Scholar

Jánoš V., 2003: Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-06 v měřítku 1:10 000. In Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003, p. 63-64.Search in Google Scholar

Jurík L. et. al. 1984: Lesné cesty. Bratislava: Príroda, 407 pp.Search in Google Scholar

Pánek T., Hradecký J., 2000: Současný geomorfologický výzkum v západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. In Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, Brno, p. 44-47.Search in Google Scholar

Pipková B. et al., 2006: Dopravní stavby - Návody pro cvičení. Praha: ČVUT v Praze, 48 pp.Search in Google Scholar

Stachera J., Klč P., 1991: Výsledky dlouhodobého výskumu priehybu a prevádzkovej výkonnosti vozoviek lesných ciest. Lesnícky časopis, 37(1): 3-16.Search in Google Scholar

Tománek J., Volný C., 2009: Posouzení návrhu dostavby lesní dopravní sítě ve vybraném flyšovém území Beskyd, Konference mladých vědeckých pracovníků COYOUS 2009, 24. 3. 2009, s. 173-181.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD