1. bookTom 3 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Topographic Exposure and its Practical Applications

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2010) - Zeszyt 1 (June 2010)
Zakres stron: 42 - 51
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

ARCDATA (2010, February). Digitální model reliéfu ČR. Retrieved 2010-02-15, from http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/eograficka-data/digitalni-model-reliefu-crSearch in Google Scholar

Baker, C. J. (1985). The determination of topographical exposure factors for railway embankments. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 21 (1), pp. 89-99.10.1016/0167-6105(85)90035-2Search in Google Scholar

Blazejczyk, K. (1975). Wyznaczanie stopnia przewietrzania dolin. Przeglad geograficzny, roč. 47, č. 1, s. 153-161.Search in Google Scholar

Boose, E. R., Foster, D. R. & Fluet, M. (1994). Hurricane Impacts to Tropical and Temperate Forest Landscapes. Ecological Monographs, Vol. 64, No. 4, pp. 369-400.10.2307/2937142Search in Google Scholar

Brázdil, K. (2009). Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky. Geodetický a kartografický obzor. č.7, Zeměměřický úřad, Praha, ISSN 0016-7096.Search in Google Scholar

Chapman, L. (2000). Assessing topographic exposure. Meteorological Applications, vol. 7, pp. 335-340.10.1017/S1350482700001729Search in Google Scholar

ESRI (2009, February). How Hillshade works. Retrieved 2010-02-10, from http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=How%20Hillshade%20worksSearch in Google Scholar

Klimánek, M. (2007). Přesnost digitálního modelu terénu a jeho využití v lesnictví. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, sv. LV, č. 4, (p. 137-144). ISSN 1211-8516.Search in Google Scholar

Kolejka, J., Káňa, D., Plšek, V., Klimánek, M., Navrátil, V. & Svoboda, J. (2009). Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu. Geomorphologia Slovaca et Bohemica. sv. 9, č. 2 (p. 13-27). ISSN 1337-6799.Search in Google Scholar

Kuchyňková, H., Mikita, T. (2008). Visual exposure within the Dolni Morava Biosphere Reserve. Journal of Landscape Ekology, Vol. 1, No. 2 (p. 67-79).10.2478/v10285-012-0009-0Search in Google Scholar

Lanquaye, C. O., Mitchell, S. J. (2005). Portability of stand-level empirical windthrow risk models.For. Ecol. Manage. 216, 134-148.10.1016/j.foreco.2005.05.032Search in Google Scholar

Mikita, T., Klimánek, M. (2010). Mapa potenciální dostupnosti GPS signálu. Geodetický a kartografický obzor. č.3, Zeměměřický úřad, Praha, ISSN 0016-7096.Search in Google Scholar

Mortensen, N. G., Landberg, L., Troen, I. & Petersen, E. L. (1998). Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP) Vol. 1: Getting Started. Risø National Laboratory, Roskilde, 2 edition, 1998. Risø-I-666(v.1)(ed.2).Search in Google Scholar

Pike, R. J., Evans, I. & Hengl, T. (2008). Geomorphometry: A Brief Guide. In: Geomorphometry - Concepts, Software, Applications. In. Hengl, T., Hannes I. Reuter (Eds.), Series Developments in Soil Science vol. 33, Elsevier, pp. 3-33, ISBN 9780123743459.Search in Google Scholar

Randuška, R., Vorel, J. & Plíva, K. (1986). Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda. Bratislava, 339 s.Search in Google Scholar

Ruel, J. C. (1995). Understanding windthrow. Silvicultural implications. Forestry Chronicle 71: 434-444.Search in Google Scholar

Ruel, J. C., Mitchell, S. J. & Dornier, M. (2002). A GIS based approach to map wind exposure for windthrow hazard rating. Northern Journal of Applied Forestry. vol. 19, pp. 183-187.10.1093/njaf/19.4.183Search in Google Scholar

Scott, R. E., Mitchell, S. J. (2005). Empirical modelling of windthrow risk in partially harvested stands using tree, neighbourhood and stand attributes. For. Ecol. Manage. 218, 193-209.10.1016/j.foreco.2005.07.012Search in Google Scholar

Svoboda, J., Mikita, T. & Kolejka, J. (2008). Numerické modelování větru na Šumavě během orkánu Kyrill. In Klimánek, M. (Ed.) Geoinformační podpora rozhodování v lesích postižených přírodními pohromami. (p. 41 - 52). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ISBN 978-80-7375-184-5.Search in Google Scholar

Wikipedie (2010, February). Regression analysis. Retrieved 2010-02-15, from http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysisSearch in Google Scholar

Zlatník, A. (1978). Lesnická fytocenologie. Státní zemědělské nakladatelství. Praha, 495 s.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo