Otwarty dostęp

New finding of noteworthy moss Anacamptodon splachnoides in the Moravskoslezské Beskydy Mts with summary of its recent occurrence in the Czech Republic


Zacytuj

ISSN:
1211-3026
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Nauka o roślinach, Zoologia, Ekologia, inne