1. bookTom 31 (2012): Zeszyt 1 (March 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Geodiversity map of the Tatra National Park for geotourism

Data publikacji: 03 Apr 2012
Tom & Zeszyt: Tom 31 (2012) - Zeszyt 1 (March 2012)
Zakres stron: 99 - 107
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Asrat A., Demissie M. & Mogessie A., 2008. Geotourism in Ethiopia. Shama Books, Addis Ababa.Search in Google Scholar

Castaldini D., 2012. Maps and multimedia tool for the popularization and promotion of protected areas of the Apennines of Modena (northern Italy). In: C. Giusti (ed.), Géomorphosites 2009: imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique. Paris: 60-65.Search in Google Scholar

Cayla N., Hoblea F. & Gasquet D., 2012. Place de la géomorphologie dans l'offre géotouristique de l'arc alpin: du réel au virtuel. In: C. Giusti (ed.), Géomorphosites 2009: imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique. Paris: 65-71.Search in Google Scholar

Chybiorz R. & Tyc A., 2011. Georóżnorodność rzeźby w województwie śląskim. In: M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), 2011. Georóżnorodność rzeźby Polski, Poznań: 30.Search in Google Scholar

GeoPortal Tatry, 2012. WMS. Online: http://www.geoportaltatry.pl/Search in Google Scholar

Gray M., 2004. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature. Wiley, Chichester.Search in Google Scholar

Gray M., 2008. Geodiversity: the origin and evolution of a paradigm. In: C.V. Burek & C.D. Prosser (eds), The History of Geoconservation. Geological Society, London, Special Publication, 300: 37-70. DOI: 10.1144/SP300.410.1144/SP300.4Search in Google Scholar

Hose T.A., 2008. Towards a history of geotourism: definitions, antecedents and the future. In: C.V. Burek & C.D. Prosser (eds), The History of Geoconservation. Geological Society, London, Special Publication, 300: 31-36. DOI: 10.1144/SP300.5.10.1144/SP300.5Search in Google Scholar

Jačková K., Romportl D., 2008. The Relationship between Geodiversity and Habitat Richness in Šumava National Park and Křivoklátsko Pla (Czech Republic): A Quantitative Analysis Approach. Journal of Landscape Ecology, 1(1).10.2478/v10285-012-0003-6Search in Google Scholar

Joyce E.B., 2010. Australia's Geoheritage: History of Study, A New Inventory of Geosites and Applications to Geotourism and Geoparks. Geoheritage, 2(1-2): 39-56.10.1007/s12371-010-0011-zSearch in Google Scholar

Kostrzewski A., 1998. Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badań geomorfologii. In: K. Pękala (ed.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce stan aktualny i perspektywy, IV Zjazd Geomorfologów Polskich, UMCS, Lublin, p. 11-16.Search in Google Scholar

Kostrzewski A., 2011. The role of relief geodiversty in geomorphology. Geographia Polonica, 84(Sp. Iss. Pt 2): 69-74.10.7163/GPol.2011.S2.5Search in Google Scholar

Kot R., 2006. Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka dolnej Wisły i jej otoczenia. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio C (Geographia et Geologia), 11(2): 1-190.Search in Google Scholar

Kot R., 2009, Próba ujednolicenia rangi jednostek rzeźby terenu dla delimitacji geokompleksów wybranych krajobrazów nizinnych. Problemy ekologii krajobrazu, 23: 167-179.Search in Google Scholar

Kot R., Leśniak K., 2006. Ocena georóżnorodności za pomocą miar krajobrazowych - podstawowe trudności metodyczne. Przegląd Geograficzny, 78(1): 25-45.Search in Google Scholar

Kot R., Szmidt K., 2010. Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skalach 1:10 000 oraz 1:25 000. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27: 189-196.Search in Google Scholar

Malczewski J., 2000. On the Use of Weighted Linear Combination Method in GIS: Common and Best Practice Approaches. Transactions in GIS, 4(1): 5-22.10.1111/1467-9671.00035Search in Google Scholar

Mizgajski A., 2001. Odniesienie georóżnorodności do wybranych pojęć w naukach o środowisku. In: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, A.Karczewski & Z. Zwoliński, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 369-375.Search in Google Scholar

Mrowczyk P., Madeja G., Doktor M., 2010. Zagospodarowanie obiektów geoturystycznych na terenie parku narodowego na przykładzie Doliny Pięciu Stawów Polskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27: 473-476.Search in Google Scholar

Reynard E., Erhartic B., Kozina K., Martin S., Regolini G., Rovere A., Theler D. & Vacchi M., 2012. Mapping the geomorphological heritage for geotourist purposes: the case of Derborence Lake area (Switzerland). In: C. Giusti (ed.), Géomorphosites 2009: imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique. Paris: 281-282.Search in Google Scholar

Rodrigues M.-L. & Fonseca A., 2012. From geomorphological Survey and mapping to Geoheritage and geotouristic maps. Application in a Karst area - The Fórnia (EML, Portugal). In: C. Giusti (ed.), Géomorphosites 2009: imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique. Paris: 282-283.Search in Google Scholar

Sapp M., Gaido M.F. & Miró R.C., 2009. A Geodiversity Map: Geological-Tourist Map Of Calamuchita's Valley, Cordoba, Argentina. Proc. 24th Int. Cartogr. Conf., Santiago de Chile. p. 5.Search in Google Scholar

Serrano E., Ruiz-Flaño P., 2007. Geodiversity: a theoretical and applied concept. Geographica Helvetica, 62: 140-147.10.5194/gh-62-140-2007Search in Google Scholar

Serrano E., Ruiz-Flaño P., Arroyo P., 2009. Geodiversity assessment in a rural landscape: Tiermes-Caracena area (Soria, Spain). Mem. Descr. Carta Geol. d'It., 87: 173-180.Search in Google Scholar

TPN [Tatra National Park], 2012. Tatrzański Park Narodowy. Online: http://tpn.pl/Search in Google Scholar

Zwoliński Zb., 2004a. Geodiversity. In: A.S. Goudie (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Vol. 1, Routledge, 417-418.Search in Google Scholar

Zwoliński Zb., 2004b. Koncepcja mapy geoturystycznej (Conception of geotouristic map). In: L. Kozacki & B. Medyńska-Gulij, (eds.), Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 293-301.Search in Google Scholar

Zwoliński Zb., 2007. Methodology for determining landform geodiversity in Poland, IAG/AIG Regional Conference on Geomorphology, Kota Kinabalu, Malaysia, 25-29 June 2007, 30.Search in Google Scholar

Zwoliński, Zb., 2008. Designing a map of the geodiversity of landforms in Poland. IAG and AIGEO International Meeting "Environmental Analysis and Geomorphological Mapping for a Sustainable Development", Addis Ababa, Ethiopia, February 26, 2008. Abstract Book, p. 18-22.Search in Google Scholar

Zwoliński Zb., 2009. The routine of landform geodiversity map design for the Polish Carpathian Mts. In: E. Rojan & A.Łajczak (Eds.), Geoecology of the Euroasiatic Alpids. Landform Analysis, 11: 79-87.Search in Google Scholar

Zwoliński Zb., 2010. Aspekty turystyczne georóżnorodności rzeźby Karpat. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14: 316-327.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo