1. bookTom 31 (2012): Zeszyt 1 (March 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Geoheritage: from geoarchaeology to geotourism

Data publikacji: 03 Apr 2012
Tom & Zeszyt: Tom 31 (2012) - Zeszyt 1 (March 2012)
Zakres stron: 5 - 6
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo