1. bookTom 62 (2011): Zeszyt 1 (January 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Question of Problem of an Acquisition of a Foreign Language. Král'ová, Zdena: Qualitative Approximation in the system of Slovak and English Short Vowels. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2010. 120 s

Data publikacji: 25 Nov 2011
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2011) - Zeszyt 1 (January 2011)
Zakres stron: 74 - 76
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD