1. bookTom 8 (2008): Zeszyt 2 (June 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

Data publikacji: 17 Oct 2008
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2008) - Zeszyt 2 (June 2008)
Zakres stron: 61 - 68
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Goldak J. A., Akhlanghi M.: Computational Welding Mechanics. Springer. ISBN-13: 978-0387-23287-4. springeronline.com. springeronline.comSearch in Google Scholar

Ranatowski E.: The influence of the constraint effect on the mechanical properties and Weldability of the Mismatched Weld Joints. Mathematical Modelling of Weld Phenomena 8. Edited by H. Cerjak H. Badeshia E. Kozeschnik. TU Graz. 2007 (425÷441).Search in Google Scholar

David S. A., Babu S. S., Microstructure modelling in weld metal. Mathematical Modelling of Weld Phenomena 3. Edited by H. Cerjak. The Institute of Materials. London. 1997 (151÷180).Search in Google Scholar

Broberg K. B.: Computer demonstration of crack growth. International Journal of Fracture. 42 (1990) 277÷285.Search in Google Scholar

Ainsworth R. A. et al., Methods for including constraint effects within the SINTAP procedures. Engineering Fracture Mechanics, Vol. 67, Issue 6 (2000) 563÷571.Search in Google Scholar

Burstow M. C.: Analysis of welded joints. SIRIUS. 1996.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD