1. bookTom 8 (2008): Zeszyt 2 (June 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

Data publikacji: 17 Oct 2008
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2008) - Zeszyt 2 (June 2008)
Zakres stron: 20 - 27
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Umbaugh S. E. [ed.]: Computer Imaging: Digital Image Analysis and Processing. CRC Press, New York, 2005.Search in Google Scholar

Kapłonek W.: Ocena topografii arkuszy ściernych z wykorzystaniem światła strukturalnego i komputerowej analizy obrazu. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 5 (2006) 38-41.Search in Google Scholar

Kapłonek W., Łukianowicz Cz.: Laser Scatterometry Used for Assessment of Microfinished Shafts. Proc. IV. International Congress on Precision Machining ICPM 2007, Vol.1, Section: Design & Testing II, pp. 291-296.Search in Google Scholar

Łukianowicz Cz., Iaquinta J.: Surface topography assessment of abrasive sheets by light scattering and self-shadowing methods. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. V, No. 2 (2005) 71-84.Search in Google Scholar

Rabinowitz P., Sun C.: High Resolution Image Stacking in Geophysical Seismic Data Processing. Geophysical Research Abstracts, 9 (2007).Search in Google Scholar

Kapłonek W., Łukianowicz Cz.: Zastosowanie skaterometrii laserowej i komputerowej analizy obrazu do oceny mikronierówności powierzchni będących w ruchu. XII Konf. "Metrologia w technikach wytwarzania", Augustów, 2007. Przegląd Mechaniczny 9 (2007) 119-124.Search in Google Scholar

RegiStax - free software for alignment, stacking, processing of images, Cor Berrevoets http://registax.astronomy.net/Search in Google Scholar

Image-Pro® Plus. Start-up Guide for Windows. Media Cybernetics, Inc., Silver Spring, MD, USA, 2004. http://www.mediacy.comSearch in Google Scholar

Wiley K. B., Chambers S.: Long Exposure Webcams and Image Stacking Techniques. The Art and Science of CCD Astronomy, 2nd edition. Ratledge D. [ed.], 2005. Wiley K.: How Image Stacking Works, http://www.cs.unm.edu/~kwiley/astroPhotography/imageStacking.html http://www.cs.unm.edu/~kwiley/astroPhotography/imageStacking.htmlSearch in Google Scholar

White R. L., Helfand D. J., Becker R. H., Glikmane., de Vries W.: Signals from the Noise: Image Stacking for Quasars in the FIRST Survey. The Astrophysical Journal, 654 (2007), 99-114.Search in Google Scholar

Schmitt H., Grass M., Heiland S., Hähnel S., Sartor K.: Image Stacking with Entropy Values in Conventional Angiography: Initial Experience. Radiology 230 (2004) 294-298.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD