1. bookTom 14 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book review: Hristo Kyuchukov, Kognitivniyat podhod v obuchenieto po romski ezik (v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrast) [The cognitive approach in Romani language teaching (in preschool and primary school)]

Data publikacji: 07 Jun 2010
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2010) - Zeszyt 1 (June 2010)
Zakres stron: 87 - 88
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Recommendation CM/Rec(2009)4 of the Committee of Ministers to member states on the education of Roma and Travellers in Europe. Adopted by the Committee of Ministers on 17 June 2009 at the 1061st meeting of the Ministers' Deputies. Strasbourg: Council of Europe.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo