1. bookTom 8 (2008): Zeszyt 2 (January 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Comparison of Self-Calibration Methods for Measurement Channels in Respect of a Method of Conversion Functions Interpolation

Data publikacji: 06 May 2008
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2008) - Zeszyt 2 (January 2008)
Zakres stron: 25 - 28
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Gawędzki, W. (1996). Accuracy analysis of a measurement system auto-calibration method. In Proceedings of the IMEKO TC4: 8th International Symposium on New Measurement & Calibration Methods of Electrical Quantities & Instruments, 16-17 September 1996 (pp. 218-221). Budapest, Hungary.Search in Google Scholar

Gawędzki, W. (2006). Algorytm auto-kalibracji torów pomiarowych poprzez wielomianową interpolację funkcji przetwarzania (An algorithm of self-calibration for measurement channels by means of polynomial interpolation of conversion function). Pomiary, Automatyka, Kontrola 10 bis, 196-199.Search in Google Scholar

Gawędzki, W. (2006). Self-calibration methods in measurement channels for linear and non-linear conversion functions case. In Proceedings of the IEEE IMTC 2006, 24-27 April 2006 (pp. 1506-1510). Sorrento, Italy.10.1109/IMTC.2006.328648Search in Google Scholar

CAMPBELL SCIENTIFIC (2001). Voltage measurement accuracy, self-calibration, and ratiometric measurements. Inc. Logan, Utah. Retrieved from http://www.campbellsci.ca/CampbellScientific/Download/VoltAccy.pdfSearch in Google Scholar

CHenYang TECHNOLOGIES, Self-calibration measuring methods and systems. Chen Yang Engineering Office ISM for Sensors Magnetics & Measurements. Retrieved from ( http://www.chenyang-ism.com/SC_Methods.htmSearch in Google Scholar

Liu, J.-G., Frühauf, U. (1999). Self-calibration measuring methods and application to measurements of electrical quantities. Measurement 26(2), 129-141.10.1016/S0263-2241(99)00025-1Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD