1. bookTom 47 (2010): Zeszyt 5 (January 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8896
ISSN
0868-8257
Pierwsze wydanie
18 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Influence of Magnetic Fields on the Growth of Escherichia Coli Microorganisms

Data publikacji: 31 Dec 2010
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2010) - Zeszyt 5 (January 2010)
Zakres stron: 62 - 67
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8896
ISSN
0868-8257
Pierwsze wydanie
18 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Vanags, J., & Viesturs, U. (2001). Local mixing intensity measurements for the food industry and biotechnology. Food Technology and Biotechnology 39 (1) 59-65.Search in Google Scholar

Nasher, Samir. H., & Hussein, Amal. A. (2008). Effect of magnetic field on the growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Eng. & Tech., 26 (4).Search in Google Scholar

Kazumasa Okuno, Koji Tuchiya, Takashi Ano, & Makoto Shoda. (1993). Effect of super-high magnetic field on the growth of Escherichia coli under various medium compositions and temperatures. J. Fermentation and Bioengineering, 75 (2), 103-106.10.1016/0922-338X(93)90218-WSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD