1. bookTom 14-15 (2010): Zeszyt 2010 (December 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Concept of the Object State Identification

Data publikacji: 04 Aug 2010
Tom & Zeszyt: Tom 14-15 (2010) - Zeszyt 2010 (December 2010)
Zakres stron: 15 - 22
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Grabski F., Jaźwiński J.: Bayesowski model identyfikacji stanów niezawodności obiektu technicznego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 1, (141) 2005, s. 151-164, ITE Radom 2005.Search in Google Scholar

F. Grabski, J. Jaźwiński: Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności bezpieczeństwa i logistyki. Monografia. WKŁ 2009 s. 344.Search in Google Scholar

Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K.: Bezpieczeństwo systemów. PWN, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

Wiśniewski W.: O błędach kwalifikacji alternatywnej. Przegląd statystyczny, nr.2, 1961.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo