1. bookTom 17 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2309-5377
Pierwsze wydanie
30 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

The Seventh International Conference on Uniform Distribution Theory (UDT 2021)

Data publikacji: 31 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: i - ii
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo