Otwarty dostęp

Development of Methodology and Tools for Comparative Assessment of Operational Efficiency of Kpi-Based Logistical Infrastructure Facilities


Zacytuj

eISSN:
1407-6179
ISSN:
1407-6160
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other