1. bookTom 66 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2066-0464
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Socialist Heritage. The Politics of Past and Place in Bucharest, by Emanuela Grama, Bloomington: Indiana University Press, 2019, 247 pages

Data publikacji: 13 Aug 2021
Tom & Zeszyt: Tom 66 (2021) - Zeszyt 1 (June 2021)
Zakres stron: 95 - 97
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2066-0464
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Grama, E. (2019), Socialist Heritage. The Politics of Past and Place in Bucharest, Bloomington: Indiana University Press, 2019, 247 pages10.2307/j.ctvs32tmk Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD