1. bookTom 47 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2297-8348
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 28 Mar 2021
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2021) - Zeszyt 1 (March 2021)
Zakres stron: 3 - 6
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo