1. bookTom 213 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Nonhomogeneous Stochastic Processes Connected to Poisson Process

Data publikacji: 29 Jun 2018
Tom & Zeszyt: Tom 213 (2018) - Zeszyt 2 (June 2018)
Zakres stron: 5 - 15
Otrzymano: 11 Feb 2018
Przyjęty: 22 Jun 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Andrzejczak K., Stochastic modeling of the repairable system, ‘J. of KONBiN’, 2015, No. 3(35).10.1515/jok-2015-0034Search in Google Scholar

[2] Annual report on Shipping accidents in the Baltic Sea 2013, HELCOM 2014.Search in Google Scholar

[3] Di Crescenzo A., Martinucci B., Zacks S., Compound Poisson process with Poisson subordinator, ‘Journal of Applied Probability’, 2015, Vol. 52, No. 2, pp. 360–374.10.1239/jap/1437658603Search in Google Scholar

[4] Fisz M., Probability and Mathematical Statistics [in Polish], PWN, Warsaw 1969.Search in Google Scholar

[5] Grabski F., Nonhomogeneous Poisson process application to modelling accidents number at Baltic waters and ports, ‘Journal of Polish Safety and Reliability Association’, 2017, Vol. 8, No. 1, pp. 39–46.Search in Google Scholar

[6] Grabski F., Semi-Markov models o reliability and operation [in Polish], IBS PAN Warsaw 2002.Search in Google Scholar

[7] Grabski F., Semi-Markov Processes: Applications in Systems Reliability and Maintenance, Elsevier, Amsterdam — Boston — Heidelberg — London — NewYork — Oxford — Paris — San Diego — San Francisco — Sydney 2015.Search in Google Scholar

[8] Herdzik J., Zdarzenia wypadkowe na morzu i ich główne przyczyny, ‘Autobusy’, 2016, No. 10, pp. 33–38 [Accidents events at sea and their main causes — available in Polish].Search in Google Scholar

[9] Limnios N., Oprisan G., Semi-Markov Processes and Reliability, Springer-Birkhauser, Boston 2001.10.1007/978-1-4612-0161-8Otwórz DOISearch in Google Scholar

[10] Shipping in the Baltic Sea — Past, present and future development relevant for Maritime Spatial Planning, Project Report I, Baltic LINes 2016.Search in Google Scholar

[11] Shiryayev A. N., Probability, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York — Tokyo 1984.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD