1. bookTom 21 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Pierwsze wydanie
23 May 1993
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Optimization of the Concrete Delivery and Placement Process Using a Simulation

Data publikacji: 30 Jul 2013
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2013) - Zeszyt 2 (June 2013)
Zakres stron: 1 - 6
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Pierwsze wydanie
23 May 1993
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Smith, S.D. (1998) Concrete placing analysis using discrete-event simulation. Proceedings of the Institute of Civil Engineers, Structures and Buildings, 128(4), 351-358.10.1680/istbu.1998.30913Search in Google Scholar

Smith, S.D. (1999) Modelling and experimentation of the concrete supply and delivery process. Civil Engineering and EnvironmentalSystems, 16, 93-114.10.1080/02630259908970255Search in Google Scholar

Dunlop P. and Smith S. (2003) Estimating key characteristics of the concrete delivery and placement process using linear regression analysis. Civil Engineering and Environmental Systems, 20(4), 273-290.10.1080/1028660031000091599Search in Google Scholar

Straka, M. (2007) Discrete-event and continuous simulation in Extend simulation language, University of Technology Košice, ISBN 978-80-8073-884-6.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD