1. bookTom 31 (2013): Zeszyt 1 (December 2013)
    CITY
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Trade as a Socio-Economic Factor of Town Development. A Dynamic Perspective on the Example of Leszno

Data publikacji: 10 Dec 2013
Tom & Zeszyt: Tom 31 (2013) - Zeszyt 1 (December 2013) - CITY
Zakres stron: 69 - 86
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD