1. bookTom 11 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0518
Pierwsze wydanie
03 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The War in Ukraine and a Real Evil

Data publikacji: 09 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2022) - Zeszyt 2 (June 2022)
Zakres stron: 49 - 50
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo