1. bookTom 22 (2014): Zeszyt 34 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Electron Beam Welding of Gear Wheels by Splitted Beam

Data publikacji: 25 Nov 2014
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2014) - Zeszyt 34 (June 2014)
Zakres stron: 35 - 41
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. KOLENIČ, F., KOVÁČ, Ľ., SEKERKA, R., BORIŠ, M., KUNŠTEK, D. 2010. Koncepcia novej generácie elektrónovolúčových zváracích zariadení s výkonom do 30 kW. (Concept of a new generation of electron beam welding equipment with up to 30 kW power). In: Scientific seminar “Technológia zvárania 2010 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie”. Bratislava. ISBN 978-80-8096-130-5Search in Google Scholar

2. KOLENIČ, F., KOVÁČ, Ľ., SEKERKA, R., BORIŠ, M., KUNŠTEK, D. Obvodové riešenie systému generovania elektrónového lúča s výkonom do 30 kW. (Design of electron beam generation system with output power up to 30 kW). In: International conference.Search in Google Scholar

3. KOLENIČ, F., KOVÁČ, Ľ. 2006. Electron and laser beam welding of die-cast aluminium alloy components of heat exchanger for automotive industry. In: IIW DOC XII-1881-06, Commision XII Intermediate meeting.Search in Google Scholar

4. NESTERENKOV, V. M. 2003. Application of a scanning electron beam for welding to prevent root defects in thick steels. Paton Welding Journal, No. 9.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD