1. bookTom 10 (2023): Zeszyt 17 (January 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

How to Read a Clock

Data publikacji: 27 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2023) - Zeszyt 17 (January 2023)
Zakres stron: 89 - 96
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[ber] Mengenlehreuhr. https://en.wikipedia.org/wiki/Mengenlehreuhr. Search in Google Scholar

[bin] Binary Clock. https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_clock. Search in Google Scholar

[Pre06] Jörg Pretz. A Different Way to Read Off the Time - A New Idea for a Binary Clock. Journal of Recreational Mathematics, 35(4):27–330, 2006. Search in Google Scholar

[Pre16] Jörg Pretz. The Triangular Binary Clock. Recreational Mathematics Magazine, 3(5):5–7, 2016.10.1515/rmm-2016-0001 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD