1. bookTom 9 (2022): Zeszyt 16 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Musical Modes, their Associated Chords and their Musicality

Data publikacji: 14 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2022) - Zeszyt 16 (June 2022)
Zakres stron: 65 - 70
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[CF11] M.Cocos; S. Fowers : Music By Numbers, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 1, No. 6, 2011. Search in Google Scholar

[Ros12] Kenneth H. Rosen : Discrete Mathematics and Its Applications, Seventh Edition, McGraw-Hill, 2012. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo