1. bookTom 7 (2020): Zeszyt 13 (November 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Classification of Magic SET Squares

Data publikacji: 18 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2020) - Zeszyt 13 (November 2020)
Zakres stron: 71 - 94
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD